யோகம்-கவிதை

புரிதல்
தலையால் தரையில் சற்று நேரம் நின்றேன்
தலைகீழாய் கண்டேன் சகலமுமே புதிய புரிதல்

No comments:

Post a Comment